Мектепке дейінгі білім беру

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары бойынша ашық қаржыландыру (01.10.2018 ж. күніне)
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары бойынша ашық қаржыландыру (01.01.2019 ж. күніне)
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары бойынша ашық қаржыландыру (01.04.2019 ж. күніне)
 
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары бойынша ашық қаржыландыру (01.04.2020 ж. күніне)

       ББҰ-қаржылық қызметінің негізгі көрcеткіштері Шағын орталық