Орта білім беру

Орта білім беру ұйымдары бойынша ашық қаржыландыру (01.10.2018 ж. күніне)
Орта білім беру ұйымдары бойынша ашық қаржыландыру (01.01.2019 ж. күніне)
Орта білім беру ұйымдары бойынша ашық қаржыландыру (01.04.2019 ж. күніне)
 
Орта білім беру ұйымдары бойынша ашық қаржыландыру (01.04.2020ж. күніне)